Tervetuloa Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen kotisivuille!

Keski-Pohjanmaan kalatalousalue on muodostettu helmikuussa 2019 Perhon ja Lestijoen vesistöalueille sekä Perämeren rannikolle Kalajoen Rahjan ja Kokkolan väliselle merialueelle.  Toimialueeseen kuuluu myös pieniä alueita Kruunupyynjoen vesistöstä.  Sen jäseniä ovat toimialueen vesialueiden omistajat sekä sen alueella toimivat valtakunnalliset kaupallisen kalastuksen, kalatalousneuvonnan ja vapaa-ajankalastuksen sekä ympäristönsuojelun järjestöt.  Kalatalousalueen toimintaa valvovat ja ohjaavat alueelliset ELY -keskukset.
Kalatalousalueen toimintaa ohjaa kalastuslaki, jossa sen keskeisiksi tehtäviksi on asetettu alueellisen kalatalouden edistäminen sekä toimiminen jäsenistönsä yhteistyöelimenä kalataloutta koskevissa asioissa.  Kalatalousalueen tärkein työkalu on alueelle laadittava kalakantojen ja kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma.  Tämän suunnitelman tarkoituksena on järjestää alueen kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito.  Käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee laatia ja ottaa käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä.

Viimeisimmät artikkelit