Vahvistettu käyttö- ja hoitosuunnitelma

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen  varsinainen kokous vahvisti 20.4.2022 kalatalousalueen käyttö ja hoitosuunnitelman. Vahvistettu suunnitelma on julkaistu näiden sivujen hallinto –välilehdellä.  Ruotsinkielle käännetty suunnitelma julkaistaan käännöstyön tultua tehdyksi samalla hallinto -välilehdellä.

Vahvistettu suunnitelma toimitetaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kalataloudellisen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi, jonka jälkeen suunnitelma siirtyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käsittelyyn ja se päättää suunnitelman hyväksymisestä.