Lausutut ja lausunnoilla

Kalatalousalueen hallitus otti kantaa Kokkolan Puntusrannan kaavaluonnokseen, jossa oli esitettiin venerannan rakentamista Perhonjokeen.  Hallitus totesi ettei venerantaa tule alueelle rakennettaa ja vähimmäisvaatimus on, että ennen seuraavaa kaavavaihetta tulee selvittää ja selvitysten perusteella arvioida millaisia vaikutuksia hankkeella voisi alueen kalastolle ja kalastukselle olla.  Näkemys on toimitettu kaavoituksesta vastaavalle Kokkolan kaupungin kaupunkisuunnittelulle.