Lausutut ja lausunnoilla

Kalatalousalueen hallitus otti kantaa Kokkolan Puntusrannan kaavaluonnokseen, jossa oli esitettiin venerannan rakentamista Perhonjokeen.  Hallitus totesi ettei venerantaa tule alueelle rakennettaa ja vähimmäisvaatimus on, että ennen seuraavaa kaavavaihetta tulee selvittää ja selvitysten perusteella arvioida millaisia vaikutuksia hankkeella voisi alueen kalastolle ja kalastukselle olla.  Näkemys on toimitettu kaavoituksesta vastaavalle Kokkolan kaupungin kaupunkisuunnittelulle.

Vahvistettu käyttö- ja hoitosuunnitelma

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen  varsinainen kokous vahvisti 20.4.2022 kalatalousalueen käyttö ja hoitosuunnitelman. Vahvistettu suunnitelma on julkaistu näiden sivujen hallinto –välilehdellä.  Ruotsinkielle käännetty suunnitelma julkaistaan käännöstyön tultua tehdyksi samalla hallinto -välilehdellä.

Vahvistettu suunnitelma toimitetaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kalataloudellisen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi, jonka jälkeen suunnitelma siirtyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käsittelyyn ja se päättää suunnitelman hyväksymisestä.