HALLINTO

Ajankohtaista tietoa päätöksenteosta/kokouksista...

Hallitus

Jäsenet:
Riitta A. Tilus, Himanka, puheenjohtaja
Arto Hautala, Lestijärvi, varapuheenjohtaja
Håkan Bystedt, Kokkola
Michael "Mikki" Hagström, Kokkola
Sakari Lätti, Lohtaja
Tomi Suhr, Kälviä
Risto Salmela, Veteli
Aulis Vuotila, Himanka                                                                                Mika Yli-Soini, Kaustinen

Asiakirjat

Täältä löydät kalatalousalueen kokousten pöytäkirjoja, säännöt ja muita asiakirjoja.

Säännöt:

KPKTA_säännöt_2019_fi ; MÖBfhå_stadgar_2019_sve

Kokouspöytäkirjat:

Perustava kokous 13.2.2019
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisten-yleiskokousten-kokouskutsut-ja-kokouspoytakirjat

Varsinaiset kokoukset
Varsinaisen kokouksen_2020_pöytäkirja_allekirjoitettu

Kokouspöytäkirja 2021 04 23 liitteineen, Kuulutus pöytäkirjan nähtävilläolosta 2021 05 11

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on valmisteilla.