DELÄGARLAG

 

Mellersta Österbottens fiskeriområde utgörs av cirka 700 vattenområdens ägarenheter. Vattenområdenas totala yta är cirka 40 000 hektar, varav lite över hälften ligger vid kusten. De största ägarenheterna är flera tusen hektar stora (t.ex. Kelviå-Ullavas gemensamma vattenområdens delägarlag och Lestijärvis delägarlag, Forststyrelsen och Karleby stad). Över hundra hektar stora ägarenheter är till antalet totalt cirka 30, men den överlägset största samlingen (cirka 570 st.) vattenområdesenheter är under tio hektar stora.