STYRELSE

Aktuell information om beslutsfattning/stämmor…

Styrelse

Medlemmar:
Riitta A. Tilus, Himango, ordförande
Sakari Lätti, Lochteå, vice ordförande
Håkan Bystedt, Karleby
Michael "Mikki" Hagström, Karleby
Petteri Kiiskilä, Lestijärvi
Tomi Suhr, Kelviå
Risto Salmela, Vetil
Aulis Vuotila, Himango                                                                                  Mika Yli-Soini, Kaustby