STYRELSE

Aktuell information om beslutsfattning/stämmor…

Styrelse

Medlemmar:
Riitta A. Tilus, Himango, ordförande
Arto Hautala, Lestijärvi, vice ordförande
Håkan Bystedt, Karleby
Michael "Mikki" Hagström, Karleby
Sakari Lätti, Lochteå
Tomi Suhr, Kelviå
Risto Salmela, Vetil
Aulis Vuotila, Himango                                                                                  Mika Yli-Soini, Kaustby

Dokument

Här hittar du fiskeriområdets stämmoprotokoll, regler och övriga dokument.

Regler:

KPKTA_säännöt_2019_fi ; Keski-Pohjanmaan kta säännöt sv

Stämmoprotokoll:

Konstituerande stämma 13.2.2019

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisten-yleiskokousten-kokouskutsut-ja-kokouspoytakirjat

Ordinarie stämma 30.9.2020

Varsinaisen kokouksen_2020_pöytäkirja_swe

Mötesprotokoll 2021 04 23 med bilagor, kungörelse_ordinarie stämma_2021 04 23_protokoll

Vård- och skötselplan

Vård- och skötselplanen färdigställs som bäst och tas under behandling av medlemmarna under vintern 2020-2021