VATTENVÅRD

Lestijokis fiskeodlingsanläggning

Mellersta Österbottens fiskeriområde har i sitt bruk Lestijokis fiskeodlingsanläggning som ligger i Lestijokis övre delar i Sykäräinen i Toholampi. Anläggningen grundades år 1993 av Lestijokis fiskeområde och dess uppgift har varit att producera öringsyngel i olika åldrar till stöd för produktionen av öringsyngel först för Lestijoki och senare även för Perho å. Från anläggningen har man fram till år 2020 till Lestijokis avrinningsområde levererat 1,9 miljoner romkorn eller under ett år gamla yngel, samt drygt 390 000 ettåriga eller äldre öringsyngel och till Perho ås avrinningsområde 50 000 ettåriga eller äldre yngel.