Områdets fiskebegränsningar

I Mellersta Österbottens fiskeområdes strömvatten råder höstfredning av sik, öring och lax (se Fångstmått-tabell).
Detta innebär att alla sikar, öringar och laxar som fångas i strömvatten genast måste släppas tillbaka, oavsett deras skick. Man bör även komma ihåg att öringar med fettfena alltid och överallt inom Mellersta Österbottens fiskeriområde är fredad.
Fredning av kräftor börjar 1.11 och även ålen är fredad under den här årstiden.
För innehav eller fiske av fredad fisk eller fisk som inte uppfyller storlekskraven kan man utöver böter utfärda en påföljdsavgift, som för bland andra öring med fettfena är 3 260 euro.
Utöver förordningarna kan vattenområdenas ägare och innehavare av fiskerättigheter ha upprättat fiskebegränsningar som är tidsmässigt eller regionalt strängare än förordningarna.